Hjem tilbehør

Profesjonelle utleiere ønsker ikke tomme boliger

0

Daglig leder i Utleiemegleren Pro, Håvard Tverdal, reagerer på den negative fremstillingen av profesjonelle utleiere der de beskyldes for å utnytte statens kompensasjonsordning. Utleiemegleren Pro forvalter boliger i Oslo og omegn på vegne av profesjonelle boligutleiere.

Utleiekundene ønsker ikke tomme boliger

– Tilbud og etterspørsel i markedet bestemmer utleieprisene, noe våre kunder forstår og tilpasser seg. Vi opplever utleierne som veldig løsningsorienterte om dagen, der de fleste er villige til å redusere leieprisene for å få leid ut sine boliger hvis de ligger over markedsleie. Vi er ikke kjent med at noen av de 15 500 boligene vi leier ut, utelates fra leiemarkedet for at utleier skal kvalifisere til støtteordningen, sier Daglig leder i Utleiemegleren Pro, Håvard Tverdal.

For å kvalifisere til statens kompensasjonsordning må virksomheten ha ansatte og et omsetningstap på minimum 30%. Tilfredsstiller du disse vilkårene har du krav på inntil 85% av virksomhetens uunngåelige faste kostnader refundert. Dette er en ordning som under ingen omstendigheter vil være lønnsom for en boliginvestor. Støtteordningen er lik for alle næringer i Norge.

Ingen av investorkundene til Utleiemegleren har et leieprisfall tilsvarende overnevnte. Ifølge Tverdal er det negative fokuset i media rundt at boliginvestorer utnytter statens kompensasjonsordning ikke er en reell problemstilling.

Rekordmange boliger på Finn – hva er årsaken?

På Finn er det i dag omtrent 25% flere annonser registrert til leie i Oslo, sammenliknet med samme tid i fjor. En forklaring til den økte annonsemengden er at et stort antall boliger beregnet for korttidsutleie nå i tillegg annonseres under bolig til leie. Som kjent er det for tiden færre leietakere i byene grunnet lavere mobilitet i arbeidsmarkedet, studenter med digital undervisning og lav arbeidsinnvandring. Til tross for dette er det en liten gjennomsnittlig leieprisnedgang i Oslo slik vi opplever det, men dette avhenger av type utleieobjekt, avslutter Tverdal.

Planlegg et kult og annerledes bad med sjel

Previous article

Glad i pasta?

Next article

You may also like